Rīgas īpatsvars Latvijas tautsaimniecībā

Šajā sadaļā ir pieejami statistiskie dati par Rīgu nozaru griezumā. Ja Jums ir interese mainīt grafikus, to nosaukumus, krāsas vai veidu, tad jāaktivizē grafiks, nospiežot uz tā virsraksta, un tad grafika augšējā labajā malā jāizvēlas opcija kopēt savā mapē.

Rīgas teritorija: 304,05 km2.

Iedzīvotāju skaits Rīgā ( 2014. gada sākumā): 643 368.

Iekšzemes kopprodukts Rīgā (2010): 6 797 272 tūkst. latu.

Ārvalstu tiešās investīcijas (02.01.2014.)

Bezdarba līmenis (30.06.2014.)

Ekonomiski aktīvās tirgus sektora statistikas vienības (2012)

Iedzīvotāju īpatsvars Rīgā 2014. gada sākumā

Pievienotā vērtība

Nodarbinātie iedzīvotāji Rīgā (15-64)

Nefinanšu investīcijas

This page took 0.005808 seconds to load.