Iedzīvotāji

Demogrāfiskās prognozes Rīgā un Pierīgā

Pētījumā izstrādātas demogrāfiskās  prognozes Rīgā un Pierīgā laikaposmam no 2011. - 2030. gadam. Darbā aprakstīta izvēlētā metodika, tās pamatojums un uzdevums, apkopoti statistikas dati un doti prognožu aprēķinu rezultāti 4 tabulās katrai no 3 teritorijām (Rīga, Pierīga, Latvija).

Pētījuma veicējs: 
Dr.hab.oec. (dem.) Pārsla Eglīte, Mg.oec. Broņislavs Ivbulis, Ilze Gņedovska

Atpūtas iespējas bērniem Rīgā

Pētījuma veicējs: 
Rīgas Tūrisma koordinācijas un informācijas centrs

Rīgas iedzīvotāju drošumspēja un tās paaugstināšanas iniciatīvas

Pētījuma veicējs: 
Nodibinājums „Baltic Institute of Social Sciences”

Apkopot un analizēt materiālus par bērnu nodarbinātību un datoratkarību.

Pētījuma veicējs: 
RBTAC Ziemeļu rajona bērnu tiesība aizsardzības komisijas priekšsēdētāja Lilija Treija, Ziemeļu rajona bērnu tiesība aizsardzības komisijas galvenā speciāliste Diāna Kravale

“Riska un aizsargājošo faktoru ietekme uz atkarību izraisošo vielu lietošanu”

Pētījuma veicējs: 
SIA „Socioloģisko pētījumu institūts” piesaistot nozares speciālistus.
This page took 0.004431 seconds to load.