Sociālie procesi

Rīgas patversmes/naktspatversmju klientu aptauja

Pētījuma veicējs: 
Rīgas domes Labklājības departaments sadarbībā ar patversmes/naktspatversmes pakalpojumu sniedzējiem

Aptauja par transporta pakalpojumiem personām, kurām ir apgrūtināta parvietošanās un kuras nevar pārvietoties ar sabiedrisko transportu, kopsavilkums

Pētījuma veicējs: 
Rigas Socialā dienesta teritoriālo centru „Vidzeme”, „Purvciems”, „Ziemeļi”, „Āgenskalns”, „Dzirciems”, „Bolderaja”, „Pļavnieki” „Ķengaraga krasts” un „Avoti”darbinieki
This page took 0.005732 seconds to load.