STRATĒĢIJA

Versija drukāšanaiPDF version

Rīgas ilgtermiņa attīstības vīzija  Rīga - iespēja ikvienam! Tā ir iespēja dzīvot kvalitatīvā un harmoniskā vidē, iespēja attīstīt sevi, veidot sevi un savu labklājību. Rīgas pašvaldības uzdevums ir profesionāli kalpot pilsētas iedzīvotājiem – rīdziniekiem, veicinot viņu personīgo izaugsmi un dzīves kvalitātes uzlabošanos. Lasīt vairāk

Stratēģijas Uzraudzības Sistēma (SUS) – SUS ietver divu dokumentu: Rīgas ilgtermiņa attīstības stratēģija līdz 2025. gadam un Rīgas attīstības programma 2010.-2013. gadam monitoringu (uzraudzību un novērtēšanu). Monitorings palīdz iedzīvināt stratēģiskos dokumentus, piešķirot tiem lielāku nozīmīgumu un sniedz iespēju aplūkot un novērtēt kā pilsēta virzās uz izvirzīto mērķu sasniegšanu.

Pārskats par Stratēģijas ieviešanu Rīgā par 2011. gadu Pārskats   Lasīt vairāk
Pārskats par Stratēģijas ieviešanu Rīgā par 2010. gadu Pārskats   Lasīt vairāk
Pārskats par Stratēģijas ieviešanu Rīgā par 2009. gadu Pārskats  
Pārskats par Stratēģijas ieviešanu Rīgā par 2008. gadu Pārskats  
Pārskats par Stratēģijas ieviešanu Rīgā par 2006. un 2007. gadu  Pārskats  

Rīgas ilgtermiņa attīstības stratēģijas līdz 2030. gadam (Stratēģija) aktualizācija un Rīgas attīstības programmas 2014. – 2020. gadam (Programma) izstrāde - Rīgas Stratēģijas aktualizācijā un Programmas izstrādē aktīvi iesaistās Rīgas domes iestādes un struktūrvienības. Lasīt vairāk

Ņemot vērā iedzīvotāju ieteikumus un sakarā ar jaunā Pilsētas teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments ir pagarinājis Stratēģijas aktualizācijas un Programmas izstrādes termiņu.

Iedzīvotāji ir aicināti līdz sabiedriskās apspriešanas oficiālam sākumam sūtīt savus priekšlikumus. Paredzēts, ka 1. redakcija gan Programmai, gan Stratēģijai tiks nodota rīdzinieku apspriešanai 2013. gada oktobrī. Priekšlikumi sūtāmi RD PAD, Amatu ielā 4, LV-1050 vai elektroniski – sus@riga.lv.

Rīgas ilgtermiņa attīstības stratēģija līdz 2025. gadam Rīgas ilgtermiņa attīstības „jumta” dokuments. Rīgas ilgtermiņa attīstības pamatā ir cilvēks (rīdzinieks) un stratēģijas galvenais izaicinājums ir nodrošināt kvalitatīvu darba, dzīves un atpūtas vidi katram indivīdam, kas saista savu nākotni ar Rīgu. Tāpēc arī definētā Rīgas ilgtermiņa attīstības vīzija – Rīga – Iespēja ikvienam - ir pietiekami plaša un visaptveroša.

Stratēģija ar grozījumiem

Rīgas attīstības programma 2010.-2013. gadam vidēja termiņa attīstības dokuments, kurā, balstoties uz pilsētas ilgtermiņa attīstības stratēģiju, skaidri definēti uzdevumi, programmas, rīcības un rezultāti stratēģijā noteikto mērķu sasniegšanai.

Programma ar grozījumiem
Pašreizējās situācijas raksturojums

Rīgas teritorijas plānojums 2006.-2018. gadam - trešajām personām saistošs dokuments, kurā noteikta zemes izmantošanas politika pilsētā (plānojums sastāv no plaša kartogrāfiskā materiāla, kā arī no Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem un Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojuma).

 Plāns

 

This page took 0.005124 seconds to load.