1,00 - 1,75 – ļoti apmierināti
1,76 - 2,50 – vairāk apmierināti nekā neapmierināti
2,51 - 3,25 – vairāk neapmierināti nekā apmierināti
3,26 - 4,00 – ļoti neapmierināti

  Rīgas iedzīvotāju apmierinātības ar pašvaldību atbilžu salīdzinājums apkaimēs.

  (M17) Efektīvas pārvaldes pilsēta (M9) Informēta sabiedrība (M7) Sociāli atbalstīta un aprūpēta sabiedrība (M4) Nodrošināta sabiedrība (M8) Kultūru cienoša un garīgi bagāta sabiedrība (M5) Veselīga un aktīva sabiedrība (PM1) Izglītota un prasmīga sabiedrība (M13) Ērti un ātri sasniedzama pilsēta (M15) Droša pilsētvide (M14) Tīra un zaļa pilsēta (PM3) Dzīve pilsētā ar kvalitatīviem dzīvojamajiem rajoniem (M16) Pilsēta ar kvalitatīvu mājokli  
  Indikatori* Rīga kā vieta, kur dzīvot un strādāt, kopumā Rīgas pašvaldības darbs kopumā Iespēja piedalīties pilsētas attīstības plānošanas pasākumos un lēmumu pieņemšanas procesos, izteikt savu viedokli Iespēja ietekmēt pašvaldības lēmumus Iespējas saņemt informāciju par pašvaldības darbu (t.sk. plāniem, lēmumiem utt) Sociālo problēmu risināšana pilsētā Sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu pieejamība Sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu kvalitāte Nodarbinātības iespējas Rīgā Kultūras pasākumi Rīgā Iespējas iesaistīties pulciņos, pašdarbības kolektīvos (kori, deju kolektīvi, pulciņi u.tml.) bērniem Iespējas iesaistīties pulciņos, pašdarbības kolektīvos (kori, deju kolektīvi, pulciņi u.tml.) pieaugušajiem Sportošanas un aktīvas atpūtas iespējas Primārās veselības aprūpes (t.sk. ģimenes ārsti) pieejamība Primārās veselības aprūpes (t.sk. ģimenes ārsti) kvalitāte Pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu (bērnudārzu) pakalpojumu pieejamība Pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu (bērnudārzu) pakalpojumu kvalitāte Pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu (skolu) pakalpojumu pieejamība Pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu (skolu) pakalpojumu kvalitāte Sabiedriskā transporta pieejamība Sabiedriskā transporta pakalpojumu kvalitāte Gājējiem domātās ielu infrastruktūras (ietves, celiņi, gājēju pārejas u.tml.) kvalitāte pilsētā Transportam domātās ielu infrastruktūras (ielu segums, luksofori, norādes u.tml.) kvalitāte pilsētā Personiskā (un mājokļa) drošība Dabas vides (zaļo zonu, parku, skvēru u.tml.) daudzums un kvalitāte Jūsu mikrorajonā/ apkaimē Dabas vides (zaļo zonu, parku, skvēru u.tml.) daudzums un kvalitāte Rīgā kopumā Teritorijas tīrība pilsētā Gaisa kvalitāte Jūsu mikrorajonā/ apkaimē Trokšņu līmenis Jūsu mikrorajonā/ apkaimē dienā Trolšņu līmenis Jūsu mikrorajonā/ apkaimē naktī Dzeramā ūdens kvalitāte Jūsu dzīvesvietā Kanalizācijas pieejamība Jūsu mājvietā (vai Jūsu mājoklis pieslēgts centrālajai notekūdeņu sistēmai u.tml.) Apbūvētās vides kvalitāte (t.i., ielas, laukumi, publiskas vietas, ēku izskats un tīrība) Jūsu mikrorajonā / apkaimē Apbūvētās vides kvalitāte (t.i., ielas, laukumi, publiskas vietas, ēku izskats un tīrība) Rīgā kopumā Mājokļu piedāvājums Rīgas pilsētā kopumā Mājokļu kvalitāte Rīgas pilsētā kopumā vidēji
  apkaimes kopā 1,98 2,46 2,89 3,22 2,59 2,78 2,75 2,74 3,08 1,81 2,23 2,26 2,07 2,33 2,33 2,94 2,24 2,06 2,27 1,90 2,19 2,59 2,85 2,61 1,97 2,02 2,18 2,12 2,13 2,11 2,26 1,84 2,26 2,26 2,46 2,57 2,37
1 Maskavas forštate 2,14 2,77 3,25 3,52 3,07 3,12 2,92 3,10 3,40 1,82 2,15 2,22 2,16 2,52 2,41 2,92 2,55 2,23 2,12 1,84 2,38 2,98 3,33 2,69 2,48 2,19 2,23 2,46 2,51 2,36 2,48 1,89 2,92 2,45 2,38 2,72 2,57
2 Ķengarags 1,70 2,01 2,62 2,91 2,32 2,47 2,48 2,41 3,37 1,66 3,31 3,04 2,79 2,77 2,82 3,28 2,59 2,43 2,72 1,59 2,08 2,91 2,70 2,79 1,75 1,69 1,93 2,40 2,56 2,51 2,22 1,87 2,46 2,46 3,18 3,12 2,50
3 Rumbula**                                                                          
4 Dārziņi 2,38 2,25 - - 2,00 - - - 2,00 2,00 - 2,00 2,63 2,17 2,59 - - - - 2,00 2,00 2,79 3,00 2,17 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 4,00 - 2,41 2,00 2,00 2,00 2,26
5 Avoti 1,99 2,46 2,80 3,00 2,72 2,69 2,95 2,62 2,70 1,94 2,31 2,33 2,07 2,13 2,28 3,70 2,04 2,07 1,93 1,90 2,14 2,56 2,68 3,30 2,25 2,15 2,48 2,51 2,50 2,47 2,58 1,85 2,53 2,34 2,25 2,29 2,43
6 Dārzciems 2,08 2,56 3,28 3,57 2,90 3,26 2,91 3,00 3,29 2,11 2,29 2,45 2,12 2,63 2,71 4,00 4,00 2,20 2,40 1,80 2,22 2,72 2,99 2,49 2,07 1,74 2,07 1,83 1,79 1,62 2,45 1,54 2,33 2,33 2,14 2,55 2,51
7 Pļavnieki 1,93 2,34 2,65 2,85 2,47 2,73 2,75 2,72 2,50 1,83 2,14 2,30 1,98 2,50 2,63 3,28 2,81 2,36 2,45 2,24 2,46 2,30 2,57 2,41 2,34 2,32 2,36 2,17 2,18 2,24 2,25 2,08 2,28 2,31 2,37 2,27 2,40
8 Šķirotava 2,14 2,66 4,00 4,00 2,37 3,00 3,00 3,00 2,79 2,00 2,08 2,54 2,22 2,54 2,54 - - 3,00 3,00 2,20 2,49 2,85 3,55 2,12 2,12 2,00 2,00 2,20 2,40 2,40 2,37 2,17 2,31 2,14 2,00 2,00 2,54
9 Grīziņkalns 2,10 2,69 2,98 3,27 2,54 2,88 2,51 2,66 3,42 2,07 2,30 2,25 2,22 2,49 2,49 2,45 2,00 2,46 2,22 1,95 2,21 2,51 2,68 2,61 2,25 2,23 2,52 2,61 2,50 2,40 2,11 2,32 2,49 2,36 2,64 2,84 2,48
10 Purvciems 1,91 2,44 2,99 3,51 2,73 2,75 2,88 2,77 3,04 1,63 1,90 1,98 1,85 2,27 2,26 2,75 1,72 1,77 1,93 1,69 2,10 2,33 2,77 2,39 2,02 1,94 2,08 1,93 1,87 1,79 2,08 1,53 2,28 2,11 2,20 2,24 2,23
11 Mežciems 2,03 2,40 2,74 3,00 2,69 2,87 2,87 2,87 2,67 1,89 2,36 2,76 1,70 2,67 2,76 2,83 2,83 2,21 2,58 2,32 2,39 2,32 2,63 2,72 1,68 1,87 1,85 1,85 1,97 2,01 2,43 1,90 1,98 2,08 2,59 2,61 2,39
12 Dreiliņi 2,14 2,71 3,33 3,72 3,08 3,20 2,67 2,67 3,37 2,02 2,66 2,47 2,61 2,41 2,48 3,23 1,70 1,69 2,00 2,26 2,37 2,03 3,09 2,08 1,48 1,80 2,06 1,35 1,52 1,68 2,03 1,20 1,37 1,99 2,52 2,54 2,32
13 Skanste**                                                                          
14 Brasa 2,09 2,67 2,84 3,10 2,85 2,62 2,43 2,43 3,21 1,86 2,26 2,27 1,98 2,20 2,17 3,02 2,40 1,76 2,15 2,03 2,49 2,47 3,09 2,83 2,03 1,99 2,67 2,77 2,66 2,41 2,55 1,86 2,40 2,29 3,06 2,72 2,46
15 Teika 2,11 2,41 2,76 3,08 2,68 2,85 2,85 2,90 2,65 1,99 2,20 2,06 1,98 2,56 2,52 2,82 2,45 2,36 2,51 2,31 2,62 2,89 2,88 2,78 2,04 2,13 2,38 2,07 2,05 2,10 2,21 2,08 2,17 2,42 2,75 2,75 2,45
16 Jugla 1,93 2,34 2,52 3,08 2,24 2,60 2,82 2,45 3,13 1,72 1,84 1,71 1,75 1,80 1,95 2,85 2,13 1,74 2,17 1,35 1,65 2,28 2,31 2,22 1,62 2,06 1,93 1,66 1,74 1,82 2,09 1,67 1,92 2,01 1,89 2,42 2,09
17 Brekši 2,00 2,48 - - 2,00 - - - 2,48 2,00 2,00 2,00 2,00 2,19 2,19 - - 2,00 2,00 2,36 2,45 2,00 2,75 2,00 1,56 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,54 2,00 2,51 2,00 2,00 2,12
18 Berģi 2,00 2,00 2,16 2,80 2,00 2,00 2,00 2,00 2,69 1,91 2,00 2,12 2,00 2,40 2,30 3,24 2,28 2,00 2,00 2,00 2,63 2,79 2,71 2,41 2,00 2,09 2,71 2,00 2,30 2,00 2,00 2,29 2,00 2,49 2,43 2,57 2,26
19 Bukulti**                                                                          
20 Suži**                                                                          
21 Beberbeķi**                                                                          
22 Mūkupurvs**                                                                          
23 Zolitūde 2,00 2,26 2,88 2,83 2,35 3,00 2,99 3,33 3,36 1,25 1,67 1,99 2,08 1,86 1,63 2,93 1,86 1,00 1,39 1,69 1,62 3,21 3,70 2,61 1,46 1,58 2,35 1,32 1,88 1,86 2,40 1,00 1,91 1,91 - - 2,15
24 Šampēteris 1,64 2,09 2,38 3,35 2,09 3,00 3,00 3,00 3,08 1,74 2,01 1,84 1,98 2,56 1,74 2,91 1,77 2,06 1,91 2,27 1,86 2,53 2,95 2,49 1,98 2,41 2,33 2,10 1,90 2,01 2,42 2,29 2,03 2,30 1,65 2,28 2,28
25 Pleskodāle 1,77 2,42 3,02 3,24 2,79 2,43 2,31 2,41 3,15 1,60 1,98 1,98 1,81 2,86 2,45 3,06 1,98 2,02 2,14 2,28 2,33 2,28 2,86 2,35 2,10 1,90 2,15 2,02 2,08 2,16 2,17 2,08 2,24 2,15 2,08 2,26 2,30
26 Āgenskalns 1,68 2,51 2,62 3,01 2,02 2,66 2,40 2,38 3,27 1,89 2,23 2,42 1,82 2,07 1,84 3,40 1,45 2,20 2,01 1,78 1,85 2,46 2,52 2,80 1,89 2,34 2,15 1,95 1,82 1,87 1,81 1,46 2,10 2,31 1,74 2,24 2,19
27 Torņkalns 1,92 2,29 2,89 3,15 2,60 2,54 2,74 2,73 2,41 1,70 1,77 1,96 1,66 2,18 2,46 2,09 2,27 1,51 1,78 1,87 2,59 2,75 3,11 2,56 1,98 1,94 2,25 2,23 2,55 2,57 1,95 1,91 2,29 2,21 2,08 2,60 2,28
28 Bieriņi 1,88 2,48 2,58 2,88 2,50 2,33 2,46 2,46 2,88 1,79 2,10 2,13 1,93 2,25 2,30 2,51 2,15 2,39 2,43 2,41 2,39 2,48 2,72 2,44 1,95 2,10 2,14 1,88 2,34 2,03 2,23 2,85 2,16 2,15 2,16 2,11 2,30
29 Atgāzene**                                                                          
30 Salas**                                                                          
31 Ziepniekkalns 2,38 3,10 3,36 3,61 2,83 2,85 2,69 2,67 3,77 1,75 2,15 2,15 1,96 1,97 2,01 2,81 2,09 1,79 2,72 1,79 1,97 2,72 2,83 2,84 1,51 1,85 2,05 1,75 2,05 1,95 2,34 1,96 1,97 2,30 3,04 3,22 2,41
32 Bišumuiža 2,98 4,00 4,00 4,00 3,65 4,00 3,64 4,00 4,00 1,00 2,00 2,00 1,00 1,83 1,88 4,00 3,00 1,53 2,94 1,14 1,95 3,15 4,00 3,15 1,83 1,98 2,81 2,17 3,66 3,66 3,70 3,70 3,83 1,95 3,63 3,81 2,93
33 Katlakalns**                                                                          
34 Imanta 1,86 2,31 2,96 3,13 2,47 2,47 2,71 2,67 2,86 1,74 2,05 2,37 2,01 2,23 2,21 2,75 2,09 1,99 2,40 1,92 2,25 2,46 2,92 2,64 1,95 2,11 2,31 1,93 1,96 2,11 2,19 1,73 2,31 2,31 2,22 2,40 2,31
35 Zasulauks 1,73 2,23 2,65 2,68 2,60 3,00 3,00 3,00 3,39 1,92 1,99 1,96 2,11 2,02 2,04 3,58 2,22 2,15 2,11 1,83 2,31 2,56 2,88 2,53 2,17 1,99 2,07 2,02 2,09 2,07 2,24 2,00 2,09 2,13 3,06 2,50 2,36
36 Dzirciems 1,56 2,48 2,92 3,50 2,73 2,67 2,55 2,50 3,07 1,72 2,48 2,30 2,17 2,22 1,94 1,80 1,60 1,93 1,75 1,87 2,18 2,81 3,27 2,62 1,75 2,03 2,40 1,89 2,00 2,01 2,21 1,91 2,43 2,57 2,39 2,80 2,31
37 Ķīpsala**                                                                          
38 Iļģuciems 2,11 2,59 2,50 2,87 2,53 2,70 2,57 2,53 3,04 1,79 2,16 2,23 1,84 2,38 2,18 2,80 2,27 2,38 2,20 1,99 2,26 2,64 2,73 2,65 1,87 1,93 1,99 1,79 1,96 1,95 2,12 1,64 2,07 2,03 2,15 2,13 2,27
39 Kleisti**                                                                          
40 Spilve**                                                                          
41 Voleri**                                                                          
42 Buļļi**                                                                          
43 Daugavgrīva 2,36 2,21 2,85 3,21 2,51 2,99 2,61 2,79 2,48 1,85 2,19 2,24 2,11 2,21 2,24 2,00 2,00 1,90 2,09 1,97 2,05 2,48 2,73 2,84 1,96 1,90 1,88 1,91 1,93 1,84 2,33 1,98 2,23 2,26 2,40 2,43 2,28
44 Bolderāja 2,09 2,85 3,21 3,56 2,90 3,23 2,85 3,27 3,21 2,01 2,37 2,72 2,29 2,19 2,47 3,02 2,31 2,23 2,45 2,05 2,37 2,94 3,16 2,65 2,29 1,91 2,23 2,89 2,19 2,37 2,84 1,84 2,51 2,17 2,44 2,56 2,57
45 Vecāķi**                                                                          
46 Mangaļsala**                                                                          
47 Vecdaugava**                                                                          
48 Trīsciems**                                                                          
49 Vecmīlgrāvis 2,15 2,48 2,75 3,19 2,62 3,01 3,10 2,89 3,25 1,95 2,21 2,24 2,31 2,33 2,46 2,98 2,60 1,85 2,36 2,15 2,18 2,34 2,69 2,49 2,03 1,99 2,09 2,58 2,00 2,03 2,25 1,88 2,13 2,14 2,36 2,35 2,40
50 Jaunciems 2,26 2,47 3,30 3,28 3,02 - - - 3,16 2,09 2,82 2,82 2,19 2,09 2,25 - - 2,00 2,50 2,22 2,22 2,44 3,24 2,71 2,35 2,88 3,14 1,73 2,12 1,86 2,00 2,23 2,34 2,25 2,39 2,39 2,48
51 Mīlgrāvis 2,08 2,64 3,29 3,63 2,78 2,79 2,54 2,34 3,38 1,97 2,04 2,25 1,87 2,32 2,28 2,88 1,62 1,49 2,10 2,00 2,23 2,92 3,22 2,66 1,36 1,70 1,89 3,30 2,32 2,29 2,18 2,09 2,72 2,02 2,59 2,73 2,40
52 Kundziņsala**                                                                          
53 Mežaparks 2,14 2,59 3,04 3,30 2,59 3,36 3,17 2,63 3,42 1,76 2,35 2,34 1,89 2,42 2,29 2,55 2,00 2,25 2,30 2,39 2,39 2,44 3,16 2,27 1,59 2,09 2,24 1,53 1,81 1,73 2,19 1,67 2,05 2,38 2,48 2,61 2,37
54 Sarkandaugava 1,89 2,37 3,09 3,40 2,18 2,51 2,73 2,99 3,28 1,92 1,90 1,95 2,02 2,07 2,18 1,96 1,55 1,94 2,38 1,76 2,05 2,33 3,08 2,40 1,83 1,95 2,06 2,58 2,00 1,91 2,35 1,92 2,09 2,04 2,69 2,56 2,28
55 Čiekurkalns 2,10 2,55 2,77 3,23 2,46 2,25 2,00 2,25 3,35 1,91 2,23 2,14 1,76 1,99 2,00 2,42 2,65 2,00 1,96 1,93 2,16 2,70 3,27 2,45 2,03 1,96 2,03 1,98 2,24 2,21 2,35 2,30 2,05 2,20 2,26 2,61 2,30
56 Pētersala-Andrejsala 2,07 2,53 2,48 2,97 2,42 2,14 2,16 2,16 3,01 1,85 2,11 2,04 2,01 2,25 2,27 2,84 2,25 2,00 2,18 2,00 2,37 2,43 2,65 2,44 1,94 2,04 1,99 2,12 2,38 2,24 2,28 2,00 2,25 2,37 2,16 2,18 2,27
57 Vecpilsēta 1,50 2,54 2,75 2,83 2,77 3,00 3,29 3,36 3,44 1,73 2,34 2,34 2,06 3,15 3,14 2,70 2,70 2,63 2,63 2,09 2,50 2,44 2,86 2,68 2,56 2,26 2,32 2,68 2,68 2,68 2,54 2,27 2,28 2,64 2,37 2,67 2,60
58  Centrs 2,07 2,60 3,16 3,44 3,02 3,09 3,19 3,36 2,97 1,87 2,13 2,22 2,28 2,55 2,45 3,31 2,33 2,43 2,19 1,93 2,33 2,59 3,08 2,65 2,22 2,24 2,34 2,45 2,44 2,45 2,27 1,87 2,27 2,35 2,50 2,57 2,53
  vidēji 2,02 2,51 2,93 3,24 2,59 2,81 2,74 2,76 3,08 1,83 2,19 2,23 2,03 2,31 2,30 2,90 2,24 2,05 2,24 1,98 2,23 2,59 2,96 2,56 1,96 2,03 2,22 2,12 2,18 2,15 2,34 1,98 2,26 2,24 2,40 2,52 2,37

* Vērtējumu vidējie rādītāji 4 punktu skalā, kur "1" nozīmē "ļoti apmierināts", bet "4" - "ļoti neapmierināts" ("-" ir gadījumā, ja attiecīgajā rajonā respondenti nav snieguši konkrētu atbildi ("grūti pateikt") uz indikatoru veidojošiem jautājumiem).
** Attiecīgie rajoni izlasē netika iekļauti, jo ir pārāk mazs ģenerālais kopums.