Research

Ordered byResearch categoryYear
Research titleCategoryStrategic goalsFiles
Riga Municipality Annual Report 2012RD_Report_2013.pdf
Riga Municipality Annual Report 2011Report_2011_eng.pdf
Rīgas domes Izglītības, jaunatnes un sporta departamenta gadagrāmata 2009gada_gramata_2009.pdf
Rīgas domes Satiksmes departamenta gadagrāmata 2009ggramata2009.pdf
Izglītojošu semināru un lekciju organizēšana par ēku renovāciju un komforta līmeni dzīvokļos dzīvokļu īpašnieku biedrību vadītājiem, grāmatvežiem, ekspertiem Gala_Atskaite_seminari.pdf Seminari_COWILatvia_starpatskaite.pdf
Koncepcija Krīdenera dambja un tā plānotā turpinājuma līdz Daugavas krastmalai - ielas telpas plānojumam un labiekārtojumam« kā arī parka slēpošanai uz ūdens izveidei
Koncepcija Kārļa Ulmaņa gatves un Lielirbes ielas telpas plānojuma un telpiskās struktūras attīstībai
Rīgas iedzīvotāju apmierinātības ar pašvaldību indikatori, 2010.gada maijs - jūnijsRD_PAD_atskaite_05_0610.pdf
Rīgas Centrālās bibliotēkas 2010.gada darba pārskatsRCB_parskats_2010.doc
Rīgas Centrālās bibliotēkas darba ar bērniem un pusaudžiem 2010.gada pārskatsRCB_berni_parskats2010.doc
Rīgas ekonomikas nozaru izvērtējums pilsētas konkurētspējas paaugstināšanaiRigas_konkuretspejas_izvertejums_09_11_2010.pdf RDPAD_petijuma_kopsavilkums_2010.11.08.pdf
Zinātniskais pētījums „Rīgas pilsētas gaisa kvalitātes uzlabošanas rīcības programmas 2011. – 2015. gadam ietvaros par iespējām samazināt piesārņojumu (daļiņas un slāpekļa oksīdus) un uzlabot gaisa kvalitāti Rīgā” Zinojums_Riga_gaiss_Dec2010.doc
Kvantitatīvo un kvalitatīvo datu apkopojums Rīgas pilsētas gaisa kvalitātes uzlabošanai
Pētījums „Tirdzniecība un tiešo investīciju piesaiste Centrālajā Baltijas jūras reģionā un Āzijā” WP3_Final_Report.pdf
Pētījums „Uz zināšanām balstīta sabiedrība” WP2_Final_Report.pdf
This page took 0.004080 seconds to load.